Visie

Wackius heeft de visie dat handel, wandel en dienstverlening, internationaler, digitaler en mobieler worden.  Het verschijnsel van de logge organisatie zal ingewisseld worden voor een flexibele organisatie. Strategie zal meer projectmatig geduid worden, maar met een meer duurzame lange termijn visie. Ook is er een grote individuele behoefte aan persoonlijke ontwikkeling en is de tijdsgeest zo dat men op zoek is naar hele nieuwe ideeën en benaderingen. De missie van Wackius is dan ook om deze veranderingen goed aan te kunnen, om  ‘voor de troepen uit te lopen’, om stevig te blijven staan wanneer dat nodig is en om nieuwe initiatieven te nemen door te denken, te durven en te doen.

Comments are closed.