Bedrijfsethiek

Ethiek is geen marketing, maar een keuze. Wackius wil een goede zakelijke partner zijn en wil goed zijn voor hen waar Wackius zorg voor draagt. Daarnaast zullen er pro deo activiteiten verricht worden in het maatschappelijke en culturele domein.  Ook is het van belang dat alle scherpe geesten en slimme koppen bij Wackius de kans krijgen om maatschappelijk actief te zijn omdat hiermee iemand zich ontwikkelt. De norm is ontwikkeling, naast of samen met Wackius.

De norm is dat Wackius geen speciale (studie)voorkeur heeft voor haar projecten, initiatieven en betrokkenen . De norm is vooral wel generalisme en scherpte, in plaats van specialisme. Omdat gefocust generalisme meer kan behandelen, duiden en teweeg zal brengen.

Comments are closed.